เกณฑ์ในการออกเสียงภาษาอังกฤษ

การออกเสียงภาษาอังกฤษ: จากการสังเกตของผมตอนที่เริ่มหัดพูดภาษาอังกฤษตอนแรกๆ จะเห็นว่าฝรั่งเขาพูดค่อนข้างไว และเป็นจังหวะวรรคตอน มีการเน้นเสียงหนักเบา มีข้อยกเว้นในการอ่านคำบางคำ คือไม่อ่านออกเสียงตามที่สะกด ไม่เฉพาะที่ได้ระบุไว้ในตำรา จึงทำให้เราฟังฝรั่งเขาไม่รู้เรื่อง ทั้งๆ ที่ถ้าเขียนเป็นประโยคให้เราอ่านจะเข้าใจได้ดีกว่า

ในทำนองกลับกัน ฝรั่งที่เรียนพูดภาษาไทยแรกๆ ก็จะบ่นว่าคนไทยพูดไว แต่ความจริงไม่ใช่ เพราะเรารู้ว่าช่วงไหนจะออกเสียงหนักเบาเป็นอย่างไร คำไหนไม่ออกตามที่เขียนจริง ไม่มีการสอนหรือบันทึกเป็นตำราด้วยเช่นกัน ถ้าเรารู้กฎการเน้นเสียงหนักเบาของภาษาอังกฤษ ข้อยกเว้นต่างๆ ทั้งที่มีการบันทึกและที่ไม่มีการบันทึก การพูดภาษาอังกฤษของเราก็จะเป็นธรรมชาติ

ถ้าจะเริ่มต้นกันในการเรียนรู้การออกเสียงหนักเบาของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ก็คงจะเริ่มจากเรียนการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษเป็นอังกฤษ เท่าที่ทราบมามีโรงเรียนไม่กี่โรงที่สอนนักเรียนให้ใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะส่วนที่ใช้แทนการออกเสียง และถ้าดูจากพจนานุกรมอย่างเดียวก็อาจไม่ทำให้เข้าใจได้เต็มที่ เราไม่รู้ว่าการออกเสียงของเราถูกต้องตามที่เราเข้าใจหรือไม่ จึงต้องอาศัยพจนานุกรมที่มีเสียงประกอบคำศัพท์ทุกคำด้วย ซึ่งมีขายทั่วไปแล้ว

ทำไมเด็กไทยจึงพูดภาษาไทยได้ก่อนเข้าโรงเรียน และเด็กอเมริกันพูดภาษาอังกฤษได้ก่อนเข้าโรงเรียนเช่นกัน และฟังภาษาของพ่อแม่ออกก่อนที่จะพูดได้ด้วยซ้ำ เป็นเพราะเหตุใด เพราะทั้งเด็กไทยและเด็กอเมริกันได้ยินผู้ใหญ่ออกเสียงให้ฟัง ได้ยินซ้ำๆ ทุกวัน ซึ่งเป็นตัวอย่างให้เด็กได้เรียนรู้การพูดมาตั้งแต่แรกเกิดเลยที่เดียว

ผมสังเกตเห็นตอนที่สอนลูกชายให้ออกเสียงศัพท์บางคำในภาษาอังกฤษ เช่น คำว่า rat ผมจะฝึกให้ลูกอ่านออกเสียงเป็น แร่ท-ถึ (ออกเสียง ถึ ตอนท้ายพองาม) ลูกชายก็จะออกตามได้อย่างถูกต้อง ก็มีอาการเขินๆ บ้างในตอนแรก เพราะเขาเรียนการออกเสียงคำนี้มาจากโรงเรียนแล้ว ลองเดาดูซิครับว่า เขาจะออกเสียงที่โรงเรียนแบบไหน

และจากการที่ได้คลุกคลีกับลูกฝรั่งคนอเมริกัน ผมสังเกตเห็นเด็กอายุแค่ 3 ขวบ สามารถออกเสียง th ได้แล้ว ฉะนั้นสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อการเรียนภาษาใดๆ ของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่โรงเรียน และทุกๆ ที่ รวมถึงสื่อต่างๆ ด้วย หยุดการพูดภาษาอังกฤษที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ถ้าไม่สามารถออกเสียงให้ถูกต้องได้ก็ไม่ต้องพูดเลย แล้วเด็กไทยจะพูดภาษาอังกฤษบางคำอย่างถูกต้องให้ได้ก่อนเข้าโรงเรียนไม่ได้เชียวหรือ ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ เพียงแค่ขอให้เด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง

โดย สุภาพ ไชยยา

แชร์ให้เพื่อน