เรียนภาษาอังกฤษ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ชลบุรี มีตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงระดับสูง สำหรับเด็ก และ คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ด้วยระบบซิมโฟนิคส์ ช่วยปรับพื้นฐานเรื่องของระบบเสียง ระบบฟัง และระบบพูด เน้นการเรียนด้วยกิจกรรม
รายละเอียดเพิ่มเติมคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
คอร์สอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

คอร์สอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

อังกฤษเพื่อการสื่อสาร เหมาะกับผู้เรียนพื้นฐานหรือผู้ที่ต้องการฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษ หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจในการสนทนา
รายละเอียดเพิ่มเติมคอร์สอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงาน โดยมุ่งเน้นพัฒนาภาษาอังกฤษหลายๆ ทักษะเพื่อนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติมคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร
คอร์สภาษาอังกฤษธุรกิจ

คอร์สภาษาอังกฤษธุรกิจ

คอร์สภาษาอังกฤษธุรกิจ ช่วยพัฒนาทักษะภาษา ที่สามารถนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ ในด้านการสื่อสาร การนำเสนอ การเจรจา การประชุม รวมถึงการเขียนอีเมลโต้ตอบ เพื่อเพิ่มความสำเร็จในอาชีพ
รายละเอียดเพิ่มเติมคอร์สภาษาอังกฤษธุรกิจ
คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเขียน

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเขียน

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเขียนนั้น เน้นการสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับไวยากรณ์ คำศัพท์ และโครงสร้างประโยค เพื่อสามารถนำไปใช้ในการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติมคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเขียน

คอร์สภาษาอังกฤษสัมภาษณ์งาน

ภาษาอังกฤษสัมภาษณ์งานสามารถช่วยสร้างมั่นใจในการเตรียมพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในการได้งานที่ต้องการ
รายละเอียดเพิ่มเติมคอร์สภาษาอังกฤษสัมภาษณ์งาน