เรียนภาษาญี่ปุ่น

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น ชลบุรี – ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ชั้นกลาง เรียนแบบตัวอักษรญี่ปุ่น และคอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับสนทนา

คอร์สภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง

คอร์สภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง

คอร์สภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้รูปแบบประโยคที่ซับซ้อนขึ้น และสำนวนต่างๆ
รายละเอียดเพิ่มเติมคอร์สภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง
คอร์สภาษาญี่ปุ่นสนทนา

คอร์สภาษาญี่ปุ่นสนทนา

คอร์สภาษาญี่ปุ่นสนทนาเร่งรัด เป็นคอร์สสำหรับผู้มีเวลาน้อย ที่ต้องการนำภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย ไปใช้งานในชีวิตประจำวัน
รายละเอียดเพิ่มเติมคอร์สภาษาญี่ปุ่นสนทนา
คอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับองค์กร

คอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับองค์กร

คอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับองค์กร ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นของพนักงาน และนำไปใช้งานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติมคอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับองค์กร
คอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก

คอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก

ภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก เน้นการเรียนการสอนด้วยกิจกรรม ทำให้เด็กๆ เรียนสนุก และซึมซับกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น พร้อมผสมผลานด้วยวัฒนธรรมญี่ปุ่น
รายละเอียดเพิ่มเติมคอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก