เรียนภาษาจีน

คอร์สเรียนภาษาจีน ชลบุรี – มีคอร์สสำหรับผู้เริ่มต้น จนถึงระดับสูง มีทั้งคอร์สเด็กและผู้ใหญ่

คอร์สภาษาจีน สำหรับเด็ก

คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็ก

คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็ก แบ่งหลักสูตรออกเป็น 4 ระดับ จะได้เรียนรู้ภาษาจีนพื้นฐานง่ายๆ สื่อการสอนด้วยภาพจะช่วยให้ เด็กๆ เข้าใจง่าย เรียนสนุก
รายละเอียดเพิ่มเติมคอร์สภาษาจีนสำหรับเด็ก
คอร์สภาษาจีน สำหรับผู้ใหญ่

คอร์สภาษาจีนสำหรับผู้ใหญ่

ภาษาจีนสำหรับผู้ใหญ่ประกอบด้วย หลักสูตรภาษาจีนชั้นต้น และภาษาจีนชั้นกลาง สามารถนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้
รายละเอียดเพิ่มเติมคอร์สภาษาจีนสำหรับผู้ใหญ่