โปรโมชัน คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

ชื่อแพ็กเกจราคาโปรโมชัน
แพ็กเกจ Aซื้อ 2 คอร์ส
คอร์สที่ 1 ลด 10% และ คอร์สที่ 2 ลด 15%
แพ็กเกจ Bซื้อ 4 คอร์ส
คอร์สที่ 1 ลด 10%, คอร์สที่ 2 ลด 15%
คอร์สที่ 3 ลด 20%, คอร์สที่ 4 ลด 25%
แถมหนังสือฟรี เมื่อซื้อ 2 คอร์ส หรือ 4 คอร์ส

โปรโมชัน คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น

ชื่อแพ็กเกจราคาโปรโมชัน
แพ็กเกจ Aซื้อ 2 คอร์ส
คอร์สที่ 2 ลด 10%
แพ็กเกจ Bซื้อ 4 คอร์ส
คอร์สที่ 2 ลด 10%, คอร์สที่ 3 ลด 15%
คอร์สที่ 4 ลด 20%
แถมหนังสือฟรี เมื่อซื้อ 2 คอร์ส หรือ 4 คอร์ส