รับแปลเอกสาร

บริการแปลภาษา ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีนและ ภาษาไทย พร้อมรับรอง จากทีมงานแปลที่มีประสบการณ์ รับรองคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ส่งงานตรงเวลา บริการพิมพ์เป็นไฟล์ให้เรียบร้อย พร้อมใช้งานได้ทันที
  • เอกสารทางธุรกิจ
  • เอกสารราชการ ทะเบียนพาณิชย์
  • บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล
  • ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า ใบมรณะบัตร
  • หนังสือเดินทาง passport
รับแปลเอกสาร ชลบุรี
บริการรับแปลเอกสาร
รับแปลหนังสือเดินทาง

อัตราค่าบริการ

ชนิดของเอกสารราคาต่อหน้า
แปลอังกฤษ-ไทยเริ่มต้น 300 บาท
แปลไทย-อังกฤษเริ่มต้น 400 บาท
แปลญี่ปุ่น-ไทยเริ่มต้น 500 บาท
แปลไทย-ญี่ปุ่นเริ่มต้น 800 บาท
แปลญี่ปุ่น-อังกฤษเริ่มต้น 800 บาท
แปลอังกฤษ-ญี่ปุ่นเริ่มต้น 800 บาท

ขั้นตอนการใช้บริการ

  1. ส่งต้นฉบับมาทางอีเมล์ มาที่ [email protected]
  2. ทางโรงเรียนจะตีราคาค่าแปลเอกสาร แจ้งกำหนดวันจัดส่ง และส่งใบเสนอราคากลับ
  3. ผู้ใช้บริการต้องชำระเงิน และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ [email protected]
  4. ทางโรงเรียนจะโทรแจ้งหรือ Email กลับเพื่อยันยืนการใช้บริการ
  5. การจัดส่งเอกสารแปล บริการส่งทาง Email, ไปรษณีย์ หรือสามารถเข้ามารับเอกสารได้ที่โรงเรียน