หมวดหมู่ การศึกษา

เกณฑ์ในการออกเสียงภาษาอังกฤษ

การออกเสียงภาษาอังกฤษ
การออกเสียงภาษาอังกฤษ การหัดพูดภาษาอังกฤษแรกๆ จะเห็นว่าฝรั่งเขาพูดค่อนข้างไว เป็นจังหวะวรรคตอน มีเน้นเสียงหนักเบา มีข้อยกเว้นในการอ่านคำบางคำ