คอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก

ภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก เน้นการเรียนการสอนด้วยกิจกรรม ทำให้เด็กๆ เรียนสนุก และซึมซับกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น พร้อมผสมผลานด้วยวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก

เด็กๆ จะเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวหนังสือญี่ปุ่น ฮิรางานะและคาตาคานะ พร้อมด้วยคันจิพื้นฐาน (ตัวอักษรจีน) มุ่งเน้นการเรียนการสอนด้วยเกมและกิจกรรม ผสมผสานด้วยวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อให้เด็กๆ เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยความสนุกและเกิดความคุ้นเคยกับภาษาญี่ปุ่น ทั้งยังส่งเสริมการฝึกฝนเป็นประจำเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กๆ แบบทดสอบสั้นๆ การใช้คำศัพท์ และบทสนทนาอย่างง่ายๆ