คอร์สภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น แบ่งเป็น 4 ระดับ การเรียนจะเรียนด้วยตัวหนังสือญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น

แบ่งออกเป็น 4 ระดับ สอนด้วยตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่น HIRAGANA และ KATAKANA พร้อมทั้งสอดแทรก การเรียนตัวอักษร KANJI (ตัวหนังสือจีน) ที่จะสื่อสารออกมาเป็นรูปภาพ ทำให้ผู้เรียนสนุก และจำง่าย ผู้ที่เรียนจบ คอร์สภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น จะมีความสามารถเทียบเท่ากับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N5