คอร์สภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง

คอร์สภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้รูปแบบประโยคที่ซับซ้อนขึ้น และสำนวนต่างๆ

ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง

แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้รูปแบบประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เป็นการสนทนาที่สถานการณ์หลากหลาย และสำนวนต่างๆ ที่นำไปใช้ได้จริง ผู้ที่เรียนจบภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง จะมีความสามารถ เทียบเท่ากับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N4