คอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับองค์กร

คอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับองค์กร ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นของพนักงาน และนำไปใช้งานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับองค์กร

ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ ตามความต้องการของแต่ละองค์กร เพื่อพัฒนาการใช้งานภาษาญี่ปุ่นในโรงงาน เพื่อสื่อสารในองค์กร บริษัท หรือกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน หรือลูกค้าขององค์กร

ลูกค้าของทางโรงเรียน

ลูกค้าบริษัทของเรา จากหลากหลายธุรกิจ ที่ผ่านการฝึกอบรมคอร์สภาษาญี่ปุ่นกับทางโรงเรียนภาษา อิงลิช พาสปอร์ต ชลบุรี เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะให้พนักงานขององค์กร มีดังนี้