คอร์สภาษาญี่ปุ่นสนทนา

คอร์สภาษาญี่ปุ่นสนทนาเร่งรัด เป็นคอร์สสำหรับผู้มีเวลาน้อย ที่ต้องการนำภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย ไปใช้งานในชีวิตประจำวัน

คอร์สภาษาญี่ปุ่นสนทนาเร่งรัด

คอร์สนี้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (โรมาจิ) ในการสอน เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยแต่ต้องรีบนำภาษาญี่ปุ่นไปใช้งาน เช่น ผู้ที่ต้องไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น ผู้เรียนจะเน้นไปที่การฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายๆ สนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สั่งอาหาร ซื้อของ ถามทาง เป็นต้น