บริการล่าม

Interpreter services

บริการล่ามแปลภาษา

บริการล่ามแปลภาษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาจีน จากทีมงานล่ามผู้มีประสบการณ์


  • ล่ามงานธุรกิจทั่วไป ล่ามการประชุมสัมมนา ล่ามงานด้านอุตาหกรรม
  • ล่ามงานท่องเที่ยง ล่ามงานบันเทิง งานงานอีเว้นท์
ประเภทการแปลภาษา
ล่ามภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ล่ามภาษาไทย-ภาษาญี่ปุ่น
ล่ามภาษาญี่ปุ่น-ภาษาอังกฤษ ล่ามภาษาไทย-ภาษาจีน
ล่ามภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ

การทำงานตั้งแต่ 8.00-17.00 ไม่รวมค่า OT

กลับไปด้านบน