คอร์สอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

อังกฤษเพื่อการสื่อสาร เหมาะกับผู้เรียนพื้นฐานหรือผู้ที่ต้องการฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษ หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจในการสนทนา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ภาพรวมของหลักสูตร จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ โดยการปรับพื้นฐานการออกเสียง การฟัง และการพูด ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตจริง และนำไปใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะครอบคลุมในหัวข้อต่างๆ เช่น การทักทายและการแนะนำตัว ข้อมูลส่วนบุคคล กิจวัตรประจำวัน งานอดิเรก สิ่งที่สนใจ และอื่นๆ

หลักสุตรนี้แบ่งออกเป็น 8 ระดับ ตั้งแต่การปรับพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง การฝึกฝนจะเริ่มจากการสนทนาพื้นฐาน และพัฒนาไปจนถึงขั้นสูงในสถานการณ์จริง