คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ด้วยระบบซิมโฟนิคส์ ช่วยปรับพื้นฐานเรื่องของระบบเสียง ระบบฟัง และระบบพูด เน้นการเรียนด้วยกิจกรรม

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

เรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ปูพื้นฐานแต่วัยเยาว์ เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษที่ยั่งยืน จะช่วยให้เด็กเริ่มต้นด้วยพื้นฐานที่ดีและสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 12 ระดับ 

Explorers (อายุ 3-6 ปี)

เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนที่เพิ่งเริ่มต้น หรือนักเรียนที่ไม่มีพื้นความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษมาเลย

Discoverers (7-10 ปี)

สำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถม ที่มีพื้นฐานเรื่องคำศัพท์มาบ้าง นักเรียนจะได้เรียนในส่วน เรื่องของการออกเสียง คำศัพท์ การฟัง การอ่าน และการฝึกพูด
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

ขั้นตอนการเรียนด้วย ระบบซิมโฟนิคส์

Adventurers (11-13 ปี)

สำหรับเด็กนักเรียนที่มีพื้นความรู้ในเรื่องคำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมาบ้าง นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการฟังและการพูดที่จำเป็นในการสนทนา รวมถึงจะสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น

Navigators (14-16 ปี)

จะช่วยเด็กนักเรียนเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของพวกเขา พวกเขาจะสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว และพูดด้วยสำเนียงที่ถูกต้อง จากการผสมผสานพื้นฐานความรู้ที่เรียนมา