คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงาน โดยมุ่งเน้นพัฒนาภาษาอังกฤษหลายๆ ทักษะเพื่อนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

ทางโรงเรียนเข้าใจถึงความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในโลกธุรกิจ เราจึงนำเสนอหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะตามความต้องการของแต่ละองค์กร

เพื่อเพิ่มศักยภาพในโลกที่ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร หรือพนักงาน หลักสูตรของเราสามารถช่วยยกระดับทักษะทางภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปใช้ได้อย่างมืออาชีพ

การเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพและประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจโดยเฉพาะ บริษัทสามารถกำหนดตารางเรียน ระยะเวลา และควบคุมงบประมาณ ได้ตามความต้องการ

มีการประเมินผลก่อนเริ่มเรียนวัดระดับทางภาษาและการทดสอบหลังจบในหลักสูตร พร้อมรายงานผลการเรียนเป็นรายบุคคล ให้กับองค์กรได้ทราบถึงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของพนักงาน

มีใบประกาศนียบัตรเมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การเข้าชั้นเรียนและเกณฑ์ในการทดสอบของหลักสูตร

ทางบริษัทสามารถทำเรื่องขอรับรองหลักสูตรอบรมกับทาง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 กำหนดให้บริษัทสามารถนำค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงานไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

ลูกค้าของทางโรงเรียน

ลูกค้าบริษัทของเรา จากหลากหลายธุรกิจ ที่ผ่านการฝึกอบรมคอร์สกับทางโรงเรียน เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะให้พนักงานขององค์กร มีดังนี้