คอร์สภาษาอังกฤษสัมภาษณ์งาน

ภาษาอังกฤษสัมภาษณ์งานสามารถช่วยสร้างมั่นใจในการเตรียมพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในการได้งานที่ต้องการ

ภาษาอังกฤษสัมภาษณ์งาน

เป็นคอร์สเรียนแบบเร่งรัด ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกษในการสัมภาษณ์งานขั้นพื้นฐานได้ ทั้งยังช่วยปรับปรุงและเพิ่มทักษะในการสื่อสาร อาจารย์ช่วยวิเคราะห์หาจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้เรียน เพื่อใช้ในการเรียบเรียงคำตอบ จากคำถามที่มักจะถามบ่อยๆ ในการสัมภาษณ์งาน
คอร์สภาษาอังกฤษสัมภาษณ์งาน
โดยมีสถานการณ์จำลอง ฝึกการโต้ตอบคำถามกับอาจารย์ผู้สอนชาวต่างชาติ การฝึกฝนบ่อย จะสร้างความคุ้นเคย ทำให้ผู้เรียนมีความมั่นในการตอบคำถามได้อย่างตรงประเด็นอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความประทับใจในเชิงบวกต่อผู้สัมภาษณ์ พร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมที่แตกต่าง มารยาท และการเตรียมความพร้อม ในการสัมภาษณ์งาน