คอร์สสำหรับองค์กร

เรียนคอร์สสำหรับองค์กร

คอร์สำหรับองค์กร

หลักสูตรเฉพาะทางให้เหมาะกับธุรกิจของนายจ้างที่ต้องการจะพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับพนักงานของท่าน เราจัดทำหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่าน เพื่อให้พนักงานในองค์กรของท่าน สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกับลูกค้าชาวต่างชาติหรือกับผู้บริหารชาวต่างชาติในองค์กรได้

หลักสูตรนี้จะประกอบไปด้วยระบบเสียง ระบบพูด และระบบฟัง ที่ออกแบบเฉพาะทางภายใต้หลักสูตร "ซิมโฟนิคส์" ของเรา คำศัพท์ต่างๆ จะสอดคล้องกับสถานการณ์จริงในธุรกิจของท่าน อีกทั้งพวกเขาจะได้ฝึกฝนทักษะการพูดโทรศัพท์ การโต้ตอบอีเมล์ และการอ่านจดหมายธุรกิจ และสำนวนทางธุรกิจต่างๆได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว

  • 4 ระดับ
  • ระดับพื้นฐาน - ระดับสูง
กลับไปด้านบน