การใช้ภาษาอังกฤษ จากประสบการณ์จริง ตอนที่ 3

หลักการใช้ภาษาอังกฤษ-ตอนที่ 3
หลักการใช้ภาษาอังกฤษ: เสียงที่เป็นปัญหากับเราคนไทยคือ R และ V สำหรับพยัญชนะต้น ส่วนตัว R นั้นรู้ๆ กันอยู่แล้ว เพราะเสียงก้องของตัว R ก็ไม่เหมือนตัว ร ของเรา
อ่านเพิ่มเติมการใช้ภาษาอังกฤษ จากประสบการณ์จริง ตอนที่ 3

การใช้ภาษาอังกฤษ จากประสบการณ์จริง ตอนที่ 2

หลักการใช้ภาษาอังกฤษ-ตอนที่ 2
เด็กๆ ซึ่งเรียนภาษาอังกฤษมาบ้างแล้ว เรียนโรงเรียนที่บ้านเรา ซึ่งสอนการอ่านเขียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล การใช้ภาษาอังกฤษจึ่งใช้เวลาปรับตัวกับการเรียนไม่นานนัก
อ่านเพิ่มเติมการใช้ภาษาอังกฤษ จากประสบการณ์จริง ตอนที่ 2

การใช้ภาษาอังกฤษ จากประสบการณ์จริง ตอนที่ 1

หลักการใช้ภาษาอังกฤษ-ตอนที่ 1
ฉันได้มีโอกาสมาเรียนต่อที่ต่างประเทศ จนถึงตอนนี้ก็ขึ้นปีที่สี่แล้ว โดยมีลูกชายสามคน วัยกำลังเรียน ทำให้ได้มีโอกาสทั้งเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
อ่านเพิ่มเติมการใช้ภาษาอังกฤษ จากประสบการณ์จริง ตอนที่ 1