เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนภาษา อิงลิช พาสปอร์ต ชลบุรี

ให้บริการ สอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ในจังหวัดชลบุรี โรงเรียนภาษา อิงลิช พาสปอร์ต ชลบุรี ได้นำหลักสูตรนวัตกรรมการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ระบบไทย โดยการเรียนภาษาอังกฤษจากพื้นฐาน ตามหลักธรรมชาติ ที่เน้นระบบเสียง ระบบฟัง ระบบพูด ทำให้ผู้เรียนเข้าใจและออกเสียงและพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เหมือนเจ้าของภาษา เรียนง่าย ไม่ต้องท่องจำ เน้นการเรียนการสอนด้วยกิจกรรม


บริการของโรงเรียน


กลับไปด้านบน