ล่ามแปลภาษา ชลบุรี

โรงเรียนของเราให้ บริการจัดหาล่ามภาษาต่างๆ เช่น หาล่ามภาษาอังกฤษ หาล่ามภาษาญี่ปุ่น และ หาล่ามภาษาจีน เน้นการบริการที่มีคุณภาพและตรงต่อเวลา ด้วยค่าบริการที่สมเหตุสมผล จากทีมงานล่ามผู้มีประสบการณ์
  • ล่ามงานธุรกิจทั่วไป
  • ล่ามการประชุมสัมมนา
  • ล่ามงานด้านอุตสาหกรรม
  • ล่ามงานท่องเที่ยง ล่ามงานบันเทิง
  • ล่ามงานงานอีเว้นท์
ล่ามแปลภาษา ชลบุรี
ล่ามงานประชุม
ล่ามงานอุตสาหกรรม

อัตราค่าบริการ

ราคาค่าบริการ ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน  เวลาการทำงานตั้งแต่ 8.00-17.00 (ไม่รวมค่า ล่วงเวลา)
ชนิดการแปล
ล่ามภาษาไทย-ภาษาอังกฤษล่ามภาษาญี่ปุ่น-ภาษาอังกฤษ
ล่ามภาษาไทย-ภาษาญี่ปุ่นล่ามภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ
ล่ามภาษาไทย-ภาษาจีน

ขั้นตอนการใช้บริการ

  1. แจ้งรายละเอียดของงาน [email protected]
  2. ทางโรงเรียนจะประเมินราคา จัดส่งใบเสนอราคากลับ
  3. ผู้ใช้บริการต้องชำระเงิน และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ [email protected]
  4. ทางโรงเรียนจะโทรแจ้งหรืออีเมลกลับเพื่อยันยืนการใช้บริการและออกใบเสร็จรับเงิน