หลักสูตร

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

สำหรับผู้ใหญ่

ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น

แบ่งออกเป็น 4 ระดับ สอนด้วยตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่น HIRAGANA และ KATAKANA พร้อมทั้งสอดแทรก การเรียนตัวอักษร KANJI (ตัวหนังสือจีน) ที่จะสื่อสารออกมาเป็นรูปภาพ ทำให้ผู้เรียนสนุก และจำง่าย ผู้ที่เรียนจบคอร์ส ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นของ โรงเรียนภาษา อิงลิช พาสปอร์ต ชลบุรี จะมีความสามารถเทียบเท่ากับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 4

ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง

แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้รูปแบบประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เป็นการสนทนาที่สถานการณ์หลากหลาย และสำนวนต่างๆที่นำไปใช้ได้จริง ผู้ที่เรียนจบภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางของโรงเรียนภาษา อิงลิช พาสปอร์ต ชลบุรี จะมีความสามารถ เทียบเท่ากับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 3


ดูคอร์ส เรียนภาษาญี่ปุ่น

กลับไปด้านบน